Oferta Pracowni

  • Wykonywanie inwentaryzacji zieleni oraz projektów gospodarki zielenią:
  • Wykonywanie dokumentacji konserwatorskich zabytkowych założeń zieleni
  • Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych z zakresu architektonicznego zagospodarowania terenów publicznych i zieleni
  • Wykonywanie badań i studiów ochrony krajobrazu kulturowego
  • Wykonywanie opracowań urbanistycznych z zakresu graficznych dokumentacji planów miejscowych oraz studiów zagospodarowania przestrzennego
  • Wykonywanie kart gminnej ewidencji zabytków wg standardu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

czytaj dalej